vergoeding

Specialistische GGZ-zorg wordt vergoed via de basisverzekering.

Kern Psychotherapie heeft een contract met alle verzekeraars behalve met Menzis, Anderzorg en het label Hema.

Afgesproken is dat de behandeling rechtstreeks door de verzekeraars wordt vergoed, dus de patiënt krijgt zelf geen rekening. Behandelingen worden door de zorgverzekeraar vergoed op basis van een Diagnose Behandel Combinatie (dbc). Het is een eenvoudig systeem: uw behandelaar stelt een diagnose en de diagnose bepaalt vervolgens de inhoud van de behandeling. De combinatie van de diagnose en de behandeling bepalen welke kosten hieraan verbonden zijn. De kosten worden berekend op basis van de tijdsduur van alle activiteiten, die aan de behandeling verbonden zijn. Ook indirecte tijd, zoals verslaglegging en overleg, wordt bij de behandelduur opgeteld.

No show - niet verschijnen
Patiënten die een afspraak missen en zich niet op tijd afmelden, moeten de sessie zelf betalen.

Niet verzekerde zorg en zelfbetalers
Kern Psychotherapie werkt uitsluitend via de zorgverzekeraars. Niet verzekerde zorg wordt niet verstrekt en in deze praktijk worden geen zelfbetalers behandeld.