Relatietherapie

Vanaf 2013 wordt relatietherapie niet meer vergoed door de basisziektekostenverzekering. Deze therapie wordt wel vergoed, als er ook sprake is van andere klachten zoals angst of depressie.

Relatietherapie is een van de belangrijkste vormen van psychotherapie. De meeste mensen leven in relaties en een relatie kan veel geluk schenken, maar als er problemen zijn ook veel verdriet. Voor kinderen is het belangrijk dat de relatie van de ouders gezond en liefdevol is. De meeste relatieproblemen zijn goed te behandelen, maar er zijn ook relaties waarbij langdurige therapie noodzakelijk is. Denk hierbij aan een verslaving van een van de partners of mishandeling, maar ook aan langdurige wederzijdse teleurstellingen en vijandigheid. Veel mensen schamen zich voor hun relatieproblemen en stellen hulp zoeken daarom uit. Dat is jammer, want hoe eerder men met relatietherapie begint, hoe beter het resultaat.

Voor relatietherapie is het wenselijk dat beide partners gemotiveerd zijn, maar dit is niet noodzakelijk. Meestal is één partner gemotiveerd om in relatietherapie te gaan en de ander bereid om mee te komen. Het de taak van de relatietherapeut om de ongemotiveerde partner te motiveren. Dit is een belangrijk streven, dat vaak maar niet altijd succesvol is.

De meeste psychotherapeuten zijn opgeleid voor het verrichten van individuele therapie en zijn huiverig voor het behandelen van koppels. Het is belangrijk dat een relatietherapeut geschoold is in zowel individuele als relatietherapie om paren te kunnen helpen.